_

پروژه های ویژه

برخی از پروژه های اجرا شده

1- حمل يكصد دستگاه مخازن يكصد و پنجاه هزار ليتري بصورت ترافيكي به مقاصد مرز دو قارن افغانستان ، مرز سرو و بازرگان تركيه
2- حمل 250 دستگاه کانتینر 40 فوت فوق سنگین بصورت ترافیکی به بندر بوشهر در کمتر از یک ماه
3-حمل اكثر ماشين آلات ترافيكي به مقاصد سد سياه بيشه چالوس
4-حمل كليه محصولات ترافيكي لوازم نيروگاه به مقصد اصفهان و اهواز
5-حمل محمولات چوب جنگلي از مناطق كوهستاني شمال
6-حمل مواد سيال ( گازوئيل و بنزين ) به مرز هاي سرو بازرگان – نخجوان
7-حمل كود شيميايي بصورت يك سره از كشتي به كاميون به تمام نقاط كشور
8-حمل يك سره غلات به تمام نقاط كشور
9-حمل كليه محمولات وارداتي از قبيل : انواع آهن آلات ، تخته ، كاغذ ، و غيره.